تامین هرگونه مایحتاج کارکنان سازمان تامین اجتماعی

چشم انداز تعاونی

دستیابی به تامین بیش از 90% نیاز مشتریان در کلیه زمینه ها با مشارکت تامین کنندگان معتبر

تعاونی مصرف کارکنان سازمان تامین اجتماعی در سال 1336 به منظور ارتقاء خدمات رفاهی کارکنان سازمان تامین اجتماعی ایجاد شده است .

فروشگاه های طرف قرار داد


اعضا و همکاران شاغل در واحد های بیمه ای و درمانی سازمان میتوانند از فروشگاه و شرکت های طرف قرار داد تعاونی به صورت اقساطی و کسر از حقوق بهره مند گردند


شرایط خرید اقساطی
بازار مبل امام علی ع
مبلمان مللبازرگانی مبلمان ملل
بیمه ایران
فروشگاه کیوانکیوان
اسکاد
فروشگاه تجارت زمان رو

برای آگاهی از اخبار روز تعاونی در کانال تلگرام ما عضو شوید.


ماموریت ما

تامین هرگونه مایحتاج کارکنان ،همکاران بازنشسته ، مستمری بگیران عضو ، سایراعضا و بعضا واحدهای اجرایی سازمان وموسسه های وابسته درزمینه های کالا ، خدمات فرهنگی ، ورزشی ، سیاحتی ، مشاوره وآموزش ، سرمایه گذاری و.. بوده استاهداف تعاونی تامین اجتماعی


1- افزایش منابع درآمدی فروشگاه ازطریق مشارکت اعضا ،سرمایه گذاران تخصصی ، سرمایه گذاری در بازارها
2- افزایش سطح فروش با شناخت صحیح رفتار مصرف کننده و نیاز های او
3- شناسایی ومشارکت با تامین کنندگان معتبر کالا وخدمات
4- افزایش میزان قدرت خرید اعضا بوسیله ارائه قیمت مناسب با حفظ کیفیت، دریافت تسهیلات بانکی و..


درباره ما

میزان محبوبیت اقدامات تعاونی تامین اجتماعی از دید مشتریان آن، طبق آخرین نظر سنجی انجام شده

  • میزان تامین نیاز مشتریان90%
  • میزان رضایت مشتریان98%

اقدامات اجرایی مدیران فعلی

1_بازسازی وبهینه سازی بخش اداری مالی شرکت تعاونی بامشارکت احدی ازهمکاران خیرومدیریت شعبه 13
2_دریافت آرای قضایی درقبال شکایت مطروحه سازمان درخصوص ملک شرکت تعاونی (ذکراین مهم قابل توجه است که آرای مذکور در دادگاه های بدوی وتجدیدنظربراساس مصوبات شورایعالی سازمان درسال 1354که درخصوص خرید ملک مذکورجهت شرکت تعاونی تصویب گردیده صادرشده است)
3_اخذ آرای هیئت های 216مالیاتی درخصوص بدهی های ارزش افزوده سالهای 1387الی1390بالغ بریک میلیاردوششصدوپنجاه میلیون تومان که متاسفانه به دلیل عدم پیگیری مدیران وقت تعاونی بدهی به مرحله قطعی رسیده بودولذاباهمکاری کارشناسان متخصص پرونده مذکورمجددا به هیئت های 216احاله وبراساس آرای موخوذه پس ازمدت زمان یکساله کل مبلغ بدهی به کمترازیکصدمیلیون تومان کاهش پیداکردکه امرفوق باعث فخرومباهات مجموعه گردید.
4_مدیریت تعداد81نفرازتامین کنندگان کالاکه ازسنوات گذشته ازشرکت تعاونی بستانکاربودن


ادامه مطلب

 

قراردادهای در دست اقدام


خدمات آزمایشگاهی و کنترلی با مجموعه آزمایش آنلاین

از جمله خدمات در دست اقدام تعاونی سازمان تامین اجتماعی است که به زودی انجام خواهد شد

قرارداد خرید خودرو

از جمله خدمات در دست اقدام تعاونی سازمان تامین اجتماعی است که به زودی انجام خواهد شد


قرارداد با مجموعه رستوران های شیرین پلو

از جمله خدمات در دست اقدام تعاونی سازمان تامین اجتماعی است که به زودی انجام خواهد شد

انعقاد قرارداد با مجموعه فروشگاه های زنجیره ای جامبو،افق کوروش،رفاه

از جمله خدمات در دست اقدام تعاونی سازمان تامین اجتماعی است که به زودی انجام خواهد شد