پروژه مسکن هشتگرد

با سلام و احترام
همکاران محترم با توجه به درخواست تعدادی ازبزرگواران مبنی براعلام شرایط وچگونگی واگذاری واحدهای پروژه درحال تکمیل شهرجدید هشتگرد که براساس تفاهم نامه منعقده فی ما بین تعاونی مسکن کارکنان بنیاد شهید انقلاب اسلامی واین تعاونی جهت تامین مسکن مناسب برای همکاران شاغل و بازنشسته و فرزندان آنان که براساس مکاتبه های صورت پذیرفته به تمامی ادارات کل بیمه ای ودرمان وشرکت سرمایه گذاری شستا اطلاع رسانی شده تصویری ازشرایط وجداول قیمتی و پرداخت ذیلا ارسال خواهشمند با توجه به استقبال بسیارخوب همکاران چنانچه عزیزان قصد مشارکت دارن درساعات اداری به دفترتعاونی مراجعه نمایند.
ضمنا قیمت قطعی واحدها 260 میلیون تومان و متراژ هر واحد 80 متر و دارای دوفقره تسهیلات 50 و 100 میلیونی میباشد.
(مدیریت تعاونی مصرف)
آدرس پروژه :فاز هفت هشتگرد ابتدای بلوارامام رضا خیابان سرزمین پروژه پارادایس1
زمان بازدید: جمعه ۸/۳۰ صبح تا ۱۲ ظهر
گواهی

گواهی ثبت نام پروژه هشت گرد

قابل توجه متقاضیان محترم واحدهای مسکونی پروژه پارادایس شهر جدید هشتگرد:

ضمن تشکروتقدیرازحسن انتخاب واعتمادهمکاران عزیزدرخصوص مشارکت وثبت نام در پروژه شهرجدیدهشتگردبه استحضارمی رساندقراردادپیش خریدکلیه همکاران عزیز(100نفراول)که تاتاریخ98/12/20ثبت نام اولیه خودرادردفترتعاونی بنیادشهیدانجام ومدارک مربوطه راتحویل داده اندآماده گردیده ولیکن بدلیل بحران پیش آمده کشوری درخصوص شیوع ویروس کروناتحویل قراردادهابه جهت حفظ سلامت تمامی عزیزان وکادراجرایی به تاریخ 99/1/25به بعدموکول گردیده است.
باتشکر
مدیریت شرکت تعاونی

به استحضارکلیه همکاران واعضای محترم میرساند،باتوجه به شرایط بحرانی پیش آمده به دلیل شیوع ویروس کروناودستورات اکیدستادمذکورمبنی برکاهش ومحدودیت ترددسفرهای درون وبرون شهری باهماهنگی های بعمل آمده زمان ثبت نام متقاضیان پروژه هشتگردتاپایان وقت اداری بیست وسوم فروردین ماه سال 1399باشرایط قبلی تمدیدگردیده وهمکاران متقاضی می توانندبعدازتعطیلات نوروزجهت ثبت نام وانجام اموراداری خوداقدام نمایند.لازم بذکراست ثبت نام بعدازتاریخ مذکورتابع نرخ وشرایط جدید میباشد.

مدیریت شرکت تعاونی

نمایی از پروژه پارادایس شهر جدید هشتگرد در مجاورت شهرک هیدروپونیک ( شهرک گلخانه ای )

نوع و مدل کابینت های آشپزخانه واحدهای A و B پروژه پارادایس شهر جدید هشتگرد