درباره ما

بنام خدا
تعاونی مصرف کارکنان سازمان تامین اجتماعی
شماره ثبت : 5766
تعاونی مصرف کارکنان سازمان تامین اجتماعی در سال 1336 به منظور ارتقاء خدمات رفاهی کارکنان سازمان تامین اجتماعی ایجاد شده است .
ماموریت :
تامین هرگونه مایحتاج کارکنان ،همکاران بازنشسته ، مستمری بگیران عضو ، سایراعضا و بعضا واحدهای اجرایی سازمان وموسسه های وابسته درزمینه های کالا ، خدمات فرهنگی ، ورزشی ، سیاحتی ، مشاوره وآموزش ، سرمایه گذاری و.. بوده است
چشم انداز :
دستیابی به تامین بیش از 90% نیاز مشتریان در کلیه زمینه ها با مشارکت تامین کنندگان معتبر
اهداف :
1- افزایش منابع درآمدی فروشگاه ازطریق مشارکت اعضا ،سرمایه گذاران تخصصی ، سرمایه گذاری در بازارها
2- افزایش سطح فروش با شناخت صحیح رفتار مصرف کننده ونیازهای او
3- شناسایی ومشارکت با تامین کنندگان معتبر کالا وخدمات
4- افزایش میزان قدرت خرید اعضا بوسیله ارائه قیمت مناسب با حفظ کیفیت، دریافت تسهیلات بانکی و..
مدیریت این تعاونی متعهد میشود همواره با استفاده از مدلهای نوین مدیریتی وتکنولوژی وبا مشارکت کارکنان ، اعضا ، ذینفعان وبکارگیری تمامی منابع در اختیار ضمن افزایش سطح رضایتمندی انجام اهداف فوق را تضمین نماید.