صدور بیمه نامه ثالث و بدنه آسیا
✅ شرایط صدوربیمه نامه...
👈 شرایط بیمه بدنه 👉
20 درصد پیش پرداخت
مابقی اقساط 8 ماهه
👈 شرایط شخص ثالث 👉
25 درصد پیش پرداخت
مابقی اقساط 6 ماهه
👈 مدارک مورد نیاز 👉
1. گواهی کسر از حقوق
2. کارت ماشین
3. بیمه نامه ماشین
4. تصویر کارت ملی
5. آخرین فیش حقوقی
شماره های تماس:
09128439279
02122090523
02122072299 (داخلی 105)
لینک سایت: www.namirakala.com