قراردادهای در دست اقدام


 

قراردادهای در دست اقدام


خدمات آزمایشگاهی و کنترلی با مجموعه آزمایش آنلاین

از جمله خدمات در دست اقدام تعاونی سازمان تامین اجتماعی است که به زودی انجام خواهد شد

قرارداد خرید خودرو

از جمله خدمات در دست اقدام تعاونی سازمان تامین اجتماعی است که به زودی انجام خواهد شد


قرارداد با مجموعه رستوران های شیرین پلو

از جمله خدمات در دست اقدام تعاونی سازمان تامین اجتماعی است که به زودی انجام خواهد شد

انعقاد قرارداد با مجموعه فروشگاه های زنجیره ای جامبو،افق کوروش،رفاه

از جمله خدمات در دست اقدام تعاونی سازمان تامین اجتماعی است که به زودی انجام خواهد شد