لوازم خانگی و فرش و مبلمان و لاستیک و لوازم جانبی و.....
شرایط فروش :
✅ 30 درصد پیش پرداخت ✅ مابقی 5 ماهه ( چک )
شعبه مرکزی: کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج- روبه روی بیمه البرز- جنب پمپ گاز- خیابان شهید عاشری- ساختمان اسکاد
44545309 الی11 250-256-212-211 داخلی
شعبه 1 ( نمایشگاه دروازه دولت) خیابان انقلاب-دروازه دولت-بین مفتح و خاقانی-جنب ایستگاه مترو- بن بست رجبلو- فروشگاه اسکاد
02188833989 02188824430
3-شعبه 2 ( نمایشگاه ونک ) میدان ونک- تقاطع توانیر شمالی و خیابان برزیل شرقی- فرو شگاه اسکاد
02186086897 021860840291 داخلی 21
4-شعبه 3 ( نمایشگاه دردشت) اتوبان رسالت- خیابان دردشت- خیابان 72 شرقی- پلاک 42- فروشگاه اسکاد
02177223095