شرایط خرید اقساطی

شرایط خرید اقساطی از شرکت تعاونی مصرف کارکنان تامین اجتماعی
اعضا و همکاران شاغل در واحد های بیمه ای و درمانی سازمان میتوانند از فروشگاه و شرکت های طرف قرار داد تعاونی به صورت اقساطی و کسر از حقوق بهره مند گردند
مدارک جهت خرید کالای اقساطی:
1- تکمیل فرم خرید کالای اقساطی
2- آخرین فیش حقوقی متقاضی و ضامن
فرم درخواست خرید کالای اقساطی